top of page
  • Poradenství,

  • učení,

  • průvodcovství,

  • provoněná cesta k srdci

 

Cestou přes POHYBY DUŠE na cestě k srdci.

Nalezení laskavosti k sobě samým.

Způsob péče o své tělo, mysl i duši.

Učení vnímat vědomě své potřeby, emoce, strachy

i pochybnosti.

Jmenuji se Andrea,

jsem PRŮVODKYNÍ na cestě k srdci.

IMG_20220912_123418.jpg

Prostřednictvím vhledů,

všímavosti,

nasloucháním i mluvením,

cestou relaxační masáže, propojenou s tóny a vůněmi,

chůzí lesem a přírodou,

vás inspiruji, jak se dívat jinak.

Provedu vás kruhem života, abyste spatřili sami sebe.

Zavedu vás na místa, která pohladí mysl i utěší srdce.

bottom of page